Økonomisk rådgiving

Gjennom Aurelius Finans AS tilbyr HR visjon økonomisk rådgiving som endel av din karriererådgiving:

HR Visjon skreddersyr rådgiving ut fra ditt behov, og vi ser nå at flere er bekymret for sin egen økonomi når man inngår sluttavtale med sin arbeidsgiver. Som kandidat hos HR visjon, kan du nå velge å bruke noen av timene til en gjennomgang av din privatøkonomi

Generell økonomisk rådgivning:

  • Forbruksoversikt
  • Sette opp budsjett
  • Rettigheter Nav – ferdige maler
  • Generell rådgivning
  • Annet

Er du blitt førtidspensjonist?

  • Herlig – men har du råd til det ?
  • Hjelp til å gå igjennom privatøkonomi.
  • Gi råd og veiledning for å se hva som bør gjøres.

Spør din rådgiver om informasjon, eller kontakt Randi på mobil 93259372, post@hrvisjon.no.