Medarbeiderutvikling

Målrettet coaching der leder og medarbeider er tydelig på formål med coaching, kan gi gode resultater. Det kan noen ganger være lettere å være åpen med en ekstern coach når det kommer til egne utfordringer. Dette kan for eksempel handle om:

  • Mestringsutfordringer
  • Grensesetting
  • kommunikasjon/konflikt
  • Motivasjon
  • Stress og sykefravær

Som coach er det viktig å støtte deg i ditt lederskap samtidig som vi under alle forhold ivaretar taushetsplikt ovenfor medarbeideren.