Lederutvikling

Du kan like din egen lederstil så mye du vil. Men det er dine medarbeidere som avgjør om du lykkes motivere dem til gode resultater.

Som profesjonell coach er formålet å åpne for nye perspektiver og bidra til din utvikling. Mål for prosessen kan være:

 • En tydelig, men samtidig menneskelig lederstil
 • Bistand ved ansattelse/omorganisering/sette sammen Team/prosjektgrupper.
 • Klarhet over personlig typepreferanse/styrker/svakheter
 • Effektiv kommunikasjon som “treffer”.
 • Trygghet i rollen og fleksibilitet i forhold til omgivelsen.
 • Sette gode og motiverende mål og sikre gjennomføring.
 • Verdibasert ledelse.
 • Kombinere en coachende lederstil med situasjons ledelse.
 • Økt trygghet i forhold til konflikter og vanskelige situasjoner/personer.
 • Finne motivasjonen og inspirasjonen i motgang.
 • ”work- life- balance”/ stressmestring
 • Mental trening for bedre prestasjoner