Karriererådgiving

Organisasjoner som benytter karriererådgivning som et verktøy ved omstilling og nedbemanning, ser at det det trygger situasjonen i organisasjonen.

Det reduserer nedsatt produktivitet blant dem som må gå, såvel som for dem som blir igjen.

Vi skreddersyr programmet ut fra den enkeltes behov.

Kandidatene som gjennomfører programmet forplikter seg til aktiv deltagelse.