HR For Hire

1. Midlertidig ressurs innen HR
Dersom det er behov for en interims periode inntil ny HR person er på plass, dekke inn sykefravær el permisjon.

2. Støtte i ulike HR prosjekter;

 • Utarbeidelse av HR strategi- og HR- Politikk
 • Utarbeidelse av mål parameter innenfor HR (KPI)
 • Nedbemanning og effektiviseringstiltak
 • Støtte i org.utviklingsprosesser (medarb-, leder og kulturutvikling,struktur el.prossess endringer)
 • Kurs/opplæring av ledere (regelverk, utvikling av medarbeidere mv)
 • Implementering og utvikling av personaladm rutiner, prosesser og verktøy
  (håndbøker,prosedyrer,policier,systemer)
 • Gjennomføring og oppfølging av medarbeiderundersøkelser
 • Delta i rekrutteringsoppdrag (fra kartlegging av kompetanseprofil til ansettelse)
 • 3. HR støtte til selskaper uten HR funksjon
  HR for hire kan engasjeres på timebasis eller etter nærmere avtalte vilkår om langtidsoppdrag for å
  ivareta situasjonsbestemte HR oppgaver.