20 april kl. 09.00 – 11.00 Bruk av nettverk

Pålogging til kurs virker ikke !
April 12, 2018

Velkommen til work shop med tema nettverksbygging for å kartlegge jobbmarkedet og å gjøre deg attraktiv som jobbsøker. Om du ønsker å være med, er det fint om du sender sms til Randi på mobil 93259372. Eller mail post@hrvisjon.no.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *